Shahnon.com
Home | About | Blog | Bahasa Melayu | Archives | Academic | Pictures | Store | Contact

Monday, September 17, 2012

 

Berita Harian: Saluran TV ikut etnik lebarkan lagi polarisasi kaum

Wartawan Berita Harian yang hadir ke Seminar Antarabangsa WCIT 2012 di Hotel Kinta Riverfront, Ipoh, Perak pada 12 September 2012 lalu telah (tanpa saya sedari dan tanpa dimaklumkan) melaporkan pembentangan kertas kerja saya seperti berikut:

Percambahan saluran televisyen mengikut budaya dan etnik ketika ini, terutama menerusi stesen berbayar dikhuatiri akan menjarakkan lagi polarisasi kaum di negara ini.

Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shahnon Mohamed Salleh, berkata ia kerana penonton televisyen biasanya lebih berminat untuk menonton rancangan yang sesuai dengan budaya dan cara hidup masing-masing, sekali gus tidak mendedahkan mereka dengan budaya kaum lain. Beliau memberi contoh, pelajar yang belajar di sekolah jenis kebangsaan di peringkat rendah dan menengah serta menyambung pengajian di universiti di Taiwan dan China, manakala di rumah hanya menonton rancangan bersesuaian dengan bahasa, identiti dan cara hidupnya.

Justeru, mereka tidak ada interaksi dengan bahasa, budaya dan cara hidup kaum lain, katanya ketika membentangkan kertas kerja bertajuk Pengasingan Budaya Dalam Rangkaian Televisyen dan Kesannya Terhadap Pemahaman Antara Budaya: Kajian Kes Terhadap Astro di WCIT 2012 di sini, semalam.

Shahnon berkata, kurang pemahaman memahami budaya kaum lain terutama dalam kalangan generasi baru boleh merencatkan usaha menyatukan pelbagai kaum dalam masyarakat majmuk.

Beliau bagaimanapun berkata, sukar untuk menyalahkan rangkaian televisyen semata-mata kerana pihak berkenaan sebagai agensi swasta berpaksi kepada komersial dan keuntungan iaitu menyediakan rancangan yang boleh menarik ramai penonton.

Berikutan itu, Shahnon menyarankan rangkaian televisyen menambahkan rancangan sama ada drama atau dokumentari yang lebih bersifat 'Malaysia', agar tidak terperangkap dengan kesilapan era British yang melakukan pengasingan kaum sehingga mengurangkan interaksi antara rakyat.

Berita Harian: Saluran TV ikut etnik lebarkan lagi polarisasi kaum


Terima kasih Berita Harian. :)

Labels: ,


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

February 2010   March 2010   May 2010   August 2010   September 2010   November 2010   October 2011   September 2012   May 2013   June 2013   April 2015   November 2015  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]

 

 

 

 
shahnon.com © 2002 - 2009